۱۳۹۱ شهریور ۱۰, جمعه

جنبش سبز یا صنعت سبز!؟


این نوشته را اگر دارای ارزش باشد به دوستان خوب و نادیده ام اشکان خراسانی و طاها زینالی تقدیم می کنم:

1-  قرار بر این است: مردم شبانه بر بام بروند و در تاریکی بزرگی الله را برای رهایی از سیاهی شوم دیکتاتوری فریاد بزنند! "الله اکبر"! این است راهکار اتاقهای فکر و شوراهای ارتجاعی سبز علیه ارتجاع سیاه حاکم. برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در تهران فرصتی را فراهم آورد تا فعالان بی فکر شوراهای سبز به زعم خود برای برانگیختن توجهات جهانی به وضعیت سیاسی ایران بار دیگر فراخوانهای دعوت به حضور بر پشت بام صادر کنند (1، 2)! از این موضوع که اساساً هدف این دسته از فعالان سبزنما از برانگیختن توجه جهانیان به وضعیت داخلی ایران چیست، به سادگی و تنها با طرح این پرسش که "آیا وضعیت داخلی کشور ما به خود ما مربوط است یا به جهانیان؟" در می گذرم! شنونده باید عاقل باشد.